تعریف دموکراسی و شرایط ایجاد آن
 کفر نامه
تمام من سوالی بی جواب است سوالی پر ز نفرت پر زفریاد
زبیداد تو ای فریاد رس داد

تو را گویند که بی عشقت جهان نیست
همه در بند مهرت از هست و از نیست
ولی من جز ز آیاتت ندیدم
 که یکسر آدم کشی و خود پرستیست
تو را بسیار کفر گویم من امشب
تو شیطانی خداوندی به غیر مهر صفا نیست

خدای من همه عشق و پاکیست ز ناپاکی من پوشد چنان چشم
که جز خجلت ز مهرش در دلم نیست

تو جز خون آبه ریزی در جهانت بکردی حکم هیچ از سر خویش؟
 ندیدم من در آن راه اندرونی بسوی آدمیت حرکتی نیست

خدای من همان علم مبین است تو اما شوکران بر عالمانی
که بنیادت بجز خشم و کین نیست

تو خود گفتی اگر از تو نبودند خونشان ریز
وگر هستند آن هست غیر یاد من نیست
 تو یادت را ز روی مومنانت که میگیرند جان انسانها بگویی
و من بینم همه یاد خدارا در عشق ودوستی و صلح وساغر وگیس

خدای من همه دانایی و زیباییست که نه دین است و نه آیین ونه کیش
خدای من همی دشمن ندارد خودی و ناخودی در کار او نیست

خداوند حقیری چون تو دارد سیه کاران بد نامی رهبرو راه
که ملکت هست جهان و قدرت و خویش

خدای من ره و رهبر ندارد همه ملکش به جز عشق و خرد نیست
خرد فرمان او عشق راه او شد مرا در بند نمی زیبد نه در ریش

اگر تو خداوندی خدایا پس این بازیچه دین پروری چیست
چرا گفتی به نامت خون بریزند چرا کارت همه آزار و تلخیست
 غرض گر این راه راه خداییست مرا با تو همی کار دگر نیست
وگر نیست این فرمان تو خدایا پس این فساد مومنانت از پی چیست

|+| نوشته شده توسط فربد بهرامپور در چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹  |
 آزادی

|+| نوشته شده توسط فربد بهرامپور در دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۸  |
 یکدیگر را دوست بداریم و باتوجه به اینکه انسان آزادی عقیده داردبه عقاید هم احترام بزاریم وتحملش کنیم
 

بحث سر شاملو بود که نزدیک سالگرد وفاتش هم بود رهی گفت من شعرای شاملو واسم حجت هرچی که ازش بخونم کلی تاثیر میزاره تو زندگیم اما فرید که کمی هم خوش هیکل بود گفت بابا این مطلق گرایی چیه که ما ایرانی ها همیشه


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط فربد بهرامپور در دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۸۸  |
 دموکراسی

می خواهم با زبانی نیمه طنز و خودمانی در مورد دموکراسی سخن بگم و به صورت داستانی اولین مطلب روز شنبه  3 مرداد میگزارم فقط بگم این داستان بین 3 دوست گه زیاد هم عقیده نیستند میگزره پس تا 3 مرداد


این هم نماد ما

شاد زی مهر افزون

این هم شعار ما

|+| نوشته شده توسط فربد بهرامپور در پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۸۸
 
 
بالا